page title icon Balmasedako Arla poligonoan Winoa Ibericarako nabe berriko eta bulego-eraikineko obrak hasi dira

MARATEK proyectos enpresak Balmasedako Arla poligonoan Winoa Iberica-ren instalazio berria eraikitzeko obren zuzendaritza fakultatiboa kudeatu du, zuinketa-akta sinatu du eta obra hasi du Sprilur (sustatzaile gisa) eta Cnes. Sobrino (obraren kontrata gisa) batera. Horrekin Winoa Iberica enpresa Bizkaiko udalerrian geratzea lortzen da. Obrek 2017ko ekainera arte iraungo dute.

Lantegia lekuz aldatzearen eta lankidetza publiko-pribatuko aldez aurreko akordioen helburua da industria-proiektu interesgarri bat eta erreferente ekonomiko giltzarri bat bultzatzea Enkarterriko eskualdea garatzeko.

Aldez aurretik, 2012ko ekainean, Winoak Bizkaiko lurraldean jarrai dezan laguntzeko, Balmasedako Udalak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Winoa Ibericak erabaki zuten beren instalazioak Enkarterriko udalerriaren kanpoaldera lekualdatzea eta planta berria “Arla” 1. UA.1. partzelan kokatzea.

Winoa Iberica kokatuko den lurzatiaren azalera, guztira, 28.927 m2-koa da, 16.619 m2-ko okupazioa du eta azalera eraikigarria 10.191 m2-koa da. Eraikinen gehieneko altuera 11 metrokoa izango da eta beheko solairua gehi altuera bat izango ditu. Eraikuntza-proiektuak hainbat erabilera hartzen ditu bere osaeran: lau industria-eraikin, bulego-eraikin bat eta fabrikaren zerbitzu osagarrien bi eranskin.